Friday, September 7, 2012

BỆNH SUYỄN (ASTHMA) - Do LQT Biên Dịch


Bệnh suyễn là một rối loạn tạo ra tình trạng sưng và thu hẹp các đường dẫn khí (khí quản) ở phổi, dẫn đến chứng thở khò khè, khó thở, thắt ngực, và ho.
 


Cách sử dụng phần mục lục: Nếu quý vị muốn đọc trang tiếng anh, xin bấm vào dòng chữ tiếng Anh.  Nếu quý vị muốn đọc trang tiếng Việt, xin bấm vào dòng chữ tiếng Việt.


Lưu ý: Các kiến thức y học dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, không nên được sử dụng trong các trường hợp cấp cứu, chẩn đoán, hoặc điều trị cho các trường hợp bệnh.  Các trường hợp bệnh nên được chẩn đoán và điều trị bởi bác sĩ y khoa có giấy phép hành nghề.  Hãy gọi cho số điện thoại khẩn cấp ở địa phương (chẳng hạn như 911) cho tất cả các trường hợp cấp cứu y tế.I.             BACKGROUND

II.           SYMPTOMS

III.          CAUSES

IV.         PROGNOSIS

V.          RISK FACTORS

VI.         DIAGNOSIS

VII.       TREATMENT


IX.         LONG-TERM RELIEF MEDICATIONS

X.          MANAGING ASTHMA AT HOME

XI.         OTHER TREATMENTS

XII.       REFERENCES

XIII.     SOURCES